Lessons   1   2   3    4    5    6  7  Final Review    Home

Lesson 4 - Where are you from?

 

To hear the whole conversation, click here.

 

 

Mrs. Xie: Li3 xian1 shen1, zao3 an1!

Miss Xie: Mr. Li, good morning!

Mr. Lee: Xie4 tai4 tai5, zao3 an1!

Mr. Lee: Mrs. Xie, good morning!

Mrs. Xie: Li3 xian1 shen1 , ni3 shi4 na3 guo2 ren2?

Mrs. Xie: Mr. Li, Where (which country) are you from?

Mr. Lee: Wo3 shi4 Mei3-Guo2 ren2. Ni3 ne5?

Mr. Lee: I am (an) American, and you?

Mrs. Xie: Wo3 shi4 Zhong1-Guo2 ren2.

Mrs. Xie: I am Chinese

Mr. Lee: ni3 xian1 shen1 shi4 na3 guo2 ren2? (Ni3 xian1 shen1 ne5?)

Mr. Lee: Where is your husband from? (How about your husband?

Mrs. Xie: Ta1 ye3 shi4 zhong1 guo2 ren2.

Mrs. Xie: He is also Chinese

Mr. Lee: Ming2 tian1 jian4!

Mr. Lee: See you tomorrow!

Mrs. Xie: Hao3! Ming2 tian1 jian4!

Mrs. Xie: Ok! See you tomorrow!

 

New Words

 

American

Mei3-Guo2 ren2

French

Fa4-Guo2 ren2

Britain

Ying1-Guo2 ren2

Hong Kong

Xiang1-Gang3 ren2

Canadian

Jiao1-Na2-Da4 ren2

Singapore

Xin1-Jia1-Po1 ren2

Chinese

Zhong1-Guo2 ren2

Taiwanese

Tai2-Wan1 ren2

 

  1. Good morning! ----- zao3 an1
  2. How about you? ----- Ni3 ne5?
  3. people/person/human ----- ren2
  4. also ----- ye3
  5. tomorrow ----- ming2 tian1
  6. see ----- jian4
  7. Which country ? ----- na3 guo2
  8. Which country are you from? ----- Ni3 shi4 na3 guo2 ren2?

 

Additional words

German

De2-Guo2 ren2

Polish

Po1 Lan2 ren2

Italian

Yi4-Da4-Li4 ren2

Russian

Er4-Guo2 ren2

Mexican

Mo4-Xi1-Ge1 ren2

Spanish

Xi1-Ban1-Ya2 ren2


Numbers

Listen from number 30 to 90.

30. san shi2

40. si4 shi2

50. wu3 shi2 …….. to 90

 

Homework

I. Translating the following phrases.

Listen to the conversation. Part1: Click here. Part2: Click here. Part3: Click here.

Miss A says: Ni2 hao3! Ni3 shi4 Ian ma5?

Mr. B says: Dui4 bu4 qi3! Wo3 bu2 shi4. Wo3 shi4 Sean. Nin2 shi4?

Miss A says: Wo3 xing4 Lin2, jiao4 Jasmine.

Mr. B says: Ni2 hao3! Lin2 xiao2 jie3. Qing wen4 ni3 shi4 na3 guo2 ren2?

Miss A says: Wo3 shi4 mei3 guo2 ren2. Ni3 ne5?

Mr. B says: Wo3 shi4 tai2 wan1 ren2.

 

II. Can you say the following sentences in Chinese?

Write down the answers in Pinyin.

1. Ask where someone comes from.

2. Tell someone that you are an American.

3. Tell someone that your wife is Chinese.

4. Tell someone that you are fine, and you will see him tomorrow

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lessons   1   2   3    4    5    6  7  Final Review    Home

Copyright @2005-2008 Hui-Jung Hsieh

Designed by Asian Brush Art & Graphic Design